|
|
Aardbevingen

Aardbevingen

Als Gronings bedrijf zet EB Engineering zich volop in voor een veiliger Groningen. Ruime kennis en ervaring is aanwezig in het beoordelen en versterken van bestaande woningen en gebouwen. Maar ook voor nieuwbouw denken wij graag met partijen mee om een optimaal ontwerp te behalen die voldoet aan de seismische gestelde eisen.

  • Bestaande bouw
    Voor het beoordelen van het seismische gevaar is inzicht in de bestaande constructie van groot belang. Het in kaart brengen van de bestaande constructie gebeurt door het verzamelen en bestuderen van bestaande tekeningen en rapporten van het pand. Waar nodig doen we op locatie een nadere inspectie waar de constructie verder bekeken en geverifieerd wordt. Nadat de benodigde informatie bekend is kan een seismische berekening worden uitgevoerd en beoordeeld worden waar eventuele versterkingen noodzakelijk zijn. EB Engineering verzorgt het gehele traject van bureau studie tot versterking. Ook voeren wij herbeoordelingen uit van bestaande versterkingsadviezen conform de meest recente inzichten.

  • Nieuwbouw
    In een vroeg stadium denken wij graag met de opdrachtgever, architect en andere partijen mee om een ontwerp te realiseren dat voldoet aan de wensen van alle partijen én dat voldoet aan de seismische gestelde eisen. Dit betekent niet dat er zware en/of kostbare maatregelen nodig zijn om voldoende weerstand te bieden tegen aardbevingen. Wij adviseren u hier graag nader over.

Neem contact met ons op voor meer informatie.